Posts Tagged ‘dynamisk’

Dynamisk VirtualHost i Apache

tisdag, maj 17th, 2011

Utvecklar du sajter och lägger varje gång till en ny Virtual Host i Apaches konfigurationsfil så har jag ett tips, VirtualDocumentRoot! Om du har en utvecklingsdomän som heter domain.com skapar du ett wildcard i DNS’en ( *.domain.com ) som pekar mot din utevecklingsmaskin. I Apache’s konfiguration gör du sedan så här:


<VirtualHost *:80>
ServerAlias *.domain.com
UseCanonicalName Off
VirtualDocumentRoot /var/www/dev/%1
ErrorLog logs/dev-errorlog
CustomLog logs/dev-access.log combined
</VirtualHost>

Den här metoden kräver att modulen mod_vhost_alias är laddad i Apache.

Nu kan du skapa en katalog i /var/www/dev för varje nytt projekt och du kan automatiskt surfa till det genom att använda katalogens namn som subdomän. Alltså, /var/www/dev/projekt1 kan kommas åt via http://projekt1.domain.com.

Hur smidigt som helst 🙂